UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Avvaktande handel bland småbolagens insiders under rapportperioden

15:31 / 30 oktober 2013 Article

Fokusbild_insider_pushVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer hos de bevakade bolagen på Introduce. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM som bevakas på vår hemsida. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

I Cision har styrelseledamot Hans-Erik Andersson köpt 2 000 aktier.

I Cortus Energy har flera av huvudägarna kommunicerat att de kommer teckna i det pågående TO-programmet. Totalt omfattar detta 1 990 000 miljoner optioner vilket motsvarar ca 20% av de utestående teckningsoptionerna. Anmälningsperioden avslutas 31 oktober och utfall väntas presenteras okring 6 november.

I Elos har Mattias Andersson, VD för bolagets dotterbolag Elos Medtech Microplast AB, köpt 1 014 aktier.

I Midsona har styrelseledamot Ralph Muhlrad köpt 4 965 aktier. Han äger totalt 154 965 aktier efter transaktionen.

I MSC Konsult har storägarna Lars Svensson och Ulla Svensson (via bolaget Rambas AB) köpt totalt 24 000 aktier vardera under vår mätperiod och äger därefter totalt  881 458 aktier vardera i MSC Konsult.

I Nolato har Jörgen Karlsson, chef för Nolato Telecom, sålt 5 000 aktier, och har därefter inget innehav kvar.

I Proact har styrelseledamot Christer Holmén via bolag köpt totalt 6 000 aktier under tre olika tillfällen, med ett totalt innehav om 16 000 aktier efter dessa transaktioner.

I Sectra har marknadschef Lisa Everhill och IR-chef Helena Pettersson köpt konvertibler för ett nominellt värde av 29 840 kr respektive 14 920 kr.

I Tribona har styrelseledamot Rutger Arnhult via Klövern köpt 163 000 aktier. Klövern äger därefter 11 614 399 aktier, vilket motsvarar cirka 29,9 % av Tribonas kapital.