UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Småbolagens insiders inleder året lugnt

10:06 / 21 januari 2013 Article

insiderbild_200x150Varannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

I East Capital Explorer har flera ledande befattningshavare passat på att öka på sina innehav i samband med det inlösenprogram som nyligen genomförts.

I Lagercrantz har Sten Alfredsson, som är VD i ett av koncernens bolag, ökat sitt innehav med 6 000 aktier.

Opcons storägare, Mats Gabrielsson, har minskat sitt ägande de senaste veckorna efter att ha ökat sin ägarandel i senaste emissionen från ca 18 till 30 procent. Gabrielsson har uttryckt i media att han anser att en ägarandel runt 20-25 procent är en mer lämplig nivå.

I Pricer har Oron Branitzky som är försäljningschef samt ansvarig för bolagets israeliska verksamhet ökat sitt innehav vid tre tillfällen med totalt 31 803 aktier och innehar efter transaktionerna 140 767 aktier. Så sent som i mellandagarna halverade Branitzky sitt innehav från 218 964 aktier till 110 767 aktier.

Proacts före detta VD, Olof Sand, fortsätter minska ner sitt innehav och har sålt ytterligare 3 998 aktier. Efter försäljningen uppgår hans innehav till 36 002 aktier.

I Smarteq har Christer Erikssons ägarbolag, Consafe IT, sålt 514 000 aktier.