UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - ARCM, MSAB

09:14 / 31 januari 2013 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.Prognos

Arcam: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 64,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 40%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 14,5 MSEK motsvarande en positiv rörelsemarginal om 22,5%.

Micro Systemation: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 42,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 12,6 MSEK motsvarande en positiv rörelsemarginal om 29,5 %.