UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser - PROB, EOLU

09:15 / 23 januari 2013 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.Prognos

Probi: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 28,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 16%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 3,6 MSEK motsvarande en positiv rörelsemarginal om 12,5%.

Eolus Vind: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 615,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 44,9%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 32 MSEK motsvarande en positiv rörelsemarginal om 5,2 %.