UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser - LAGR, UFLX

09:14 / 30 januari 2013 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.Prognos

Lagercrantz : Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2012/2013 en nettoomsättning om 551,9 MSEK vilket motsvarar en minskning om 3%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 51,1 MSEK motsvarande en positiv rörelsemarginal om 9,3%.

Uniflex: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 394,2 MSEK vilket motsvarar en minskning om 5,6%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 7,9 MSEK motsvarande en positiv rörelsemarginal om 2 %.