UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bolag - Cassandra Oil

10:05 / 7 januari 2013 Article

Cassandra Oil är ett svenskt företag som med en egen patenterad teknik producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Användningsområdet för Cassandras teknologi är brett men i ett första steg är det framförallt oljesanering av sk oljesjöar som kommer stå i fokus. Ett exempel på detta är Cassandra Oils samarbete med Venezuelas statliga oljebolag PDVSA där ett joint venture har ingåtts där Cassandras andel uppgår till 40%. Cassandra Oil kommer i ett första steg sälja reaktorer till JV:et och få sin första intäktsström därifrån.

Klicka här för att lära dig mer om bolagets verksamhet

Klicka här för att läsa Remiums senaste Review

Klicka här för att ta del av en färsk teknisk analys av bolagets aktiekurs

cassandra_om_bolaget