UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Årets första Insideranalys ger blandade signaler

11:12 / 7 januari 2013 Article

insiderbild_200x150Varannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

I Mabi har Bo Törnblom sålt 100 000 aktier samtidigt som Per Brenner har köpt 15 000 aktier.

I Seamless har Lars Sjölund plus maka köpt totalt 5 500 aktier vid två olika tillfällen.

I Proact har Jakob Høholdt, vice VDn i Danmark, sålt 1 300 aktier och tidigare VDn Olof Sand har sålt 13 418 aktier och äger nu totalt 40 000 aktier.

I Midsona har styrelseledamoten Johan Wester köpt 8 000 aktier och VDn Peter Åsberg har vid två tillfällen köpt totalt 5 990 aktier och har nu ett innehav på 58 142 aktier.

I Addtech har vice affärsområdeschefen Göran Hagsten sålt totalt 2 594 aktier.

I Eurocon har styrelseledamoten Ulf Rask vid två tillfällen sålt totalt 30 000 aktier.

I Global Health Partner har styrelseledamoten Carsten Browall köpt 50 000 aktier och äger nu totalt 205 000 aktier till ett värde av 820 000 sek.

I Vostok Nafta har bolagsjuristen Anders F. Börjesson köpt 1 000 aktier och William Lundin har köpt 2 000 aktier.

I Polyplank har Leif Jilkén köpt ytterligare 300 aktier.

I Svedbergs har ekonomi & IT-chefen Fredrik Björkman sålt 5 000 aktier.

I Phonera har VDn Robert Öjfelth sålt totalt 2 000 aktier.

I eWork har regionchefen Jimmie Carling sålt 7 021 aktier och äger därefter totalt 8 320 aktier.

I Arise Windpower har VDn Peter Nygren ökat på sitt innehav med 1745 aktier och äger nu totalt 15 745 aktier.

I Bong har Lars Bernardsson, financial controller, sålt 1000 aktier.

I Accelerator Nordic har Staffan Persson sålt 50 000 aktier samtidigt som Maria Wrethag köpt 50 000 aktier och Maria Wengler köpt 1 600 aktier.

I MedCap har Bengt Julander sålt en större post om 5 milj aktier för samtidigt som han köpt 62 680 aktier och äger nu aktier till ett värde av cirka 52,6 milj sek. Även VDn Karl Tobieson har sålt 640 000 aktier.