UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Småbolagens insiders handlar inför rapportperioden

10:14 / 24 september 2012 Article

insiderbild_200x150Varannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

I ProfilGruppen har styrelseledamoten och tillika bolagets största ägare Bengt Stillström köpt ytterligare 335 671 st aktier.

I eWork fortsätter insider att sälja aktier, IT-chefen Nils Keife har sålt ytterligare 5 696 aktier.

I Proact har Martin Ödman, regionchef, sålt 4 978 aktier motsvarande ca en fjärdedel av hans innehav.

Nordic Service Partners styrelseledamot, Jeppe Droob, fortsätter öka och har vid fyra tillfällen senaste två veckorna köpt totalt 51 262 aktier.

I Systemair fortsätter Jörgen Zilling minska ner sitt innehav ytterligare och har vid två tillfällen sålt 4000 respektive 3000 aktier.

I East Capital Explorer har Peter Elam Håkansson, förvaltningsansvarig, via bolag ökat sitt innehav med 302  665 aktier.

I Midsona fortsätter trenden vara positiv och insiders har ökat ytterligare under de senaste veckorna. Peter Åsberg, VD, har köpt ytterligare 10 000 aktier samtidigt som bolagets styrelseledamot Ola Erici har köpt 10 000.

I Global Health Partner har bolagets största ägare, Metroland, ökat sitt innehav med 2 000 000 aktier. Efter transaktionen äger Metroland 22,6% av bolaget.

I Nobia har VD, Johan Molin, köpt 91 318 aktier.

I 2E Group har Bo Wallblom köpt ytterligare 8 300 aktier och har nu ett innehav på 1 366 043 aktier. Samtidigt har dock producenten Bosse Andersson sålt 5 000 aktier.

I Eolus Vind har styrelseledamoten Bengt Simmingsköld köpt 2 600 aktier.

I MedCap har styrelseordförande Bengt Julander köpt ytterligare 185 290 aktier under tre olika tillfällen under september månad. Vilket motsvarar ett värde av ungefär 315 000 kr.

I PledPharma har styrelseledamoten Rolf Andersson köpt 500 aktier som har ett totalt innehav på 1160 aktier.