UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 -SYSR, FINT, STIL, METV

09:15 / 28 augusti 2012 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Prognos

Systemair: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 nettoomsättning på 1201,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt med 17%. Rörelseresultat förväntas uppgå till 123,7 MSEK. motsvarande en rörelsemarginal om 10,3%

Stille: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 21,4 MSEK vilket motsvarar en minskning med 5% .Rörelseresultatet förväntas uppgå till -0,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om -2,1%.

Metallvärden : Remiums analytiker förväntar sig under Q2 nettoomsättning på 19,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt med 50%. Rörelseresultat förväntas uppgå till 0,7 MSEK. motsvarande en rörelsemarginal om 3,5%

Fortnox International: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 0,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 20%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -3,2 MSEK med en negativ rörelsemarginal.