UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - SWOL, VBG, CAP, OPCO, ATEL, IS, ELOS, FNOX, EMP, SINT, THEM, MSAB

09:23 / 21 augusti 2012 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

PrognosSwedol: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 361,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 12,4%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 37,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 10,3%.

VBG Group: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 308,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 1% . Rörelseresultatet förväntas uppgå till 37,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 12,1%.

Caperio: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 217,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 27%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 4,8 MSEK. motsvarande en rörelsemarginal om 2,2%.

Opcon: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 178,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 13%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,8 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 0,4%.

Alltele: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 200,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 54%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 4,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 2,1%.

Elos: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 102,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 3%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 3,9%.

Empire: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 22,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt med 19,5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -0,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om -2%.

Image systems: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 47,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 70%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 2,2%.

Sintercast: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 14 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 16%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 3,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 28%.

Fortnox: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 13,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 34%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,6 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 11,8%.

Trygga Hem: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 17 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 18%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 7%.

Micro Systemation: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 26,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 9%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 4,8%.