UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - MCAP, XCT, TAGR

09:25 / 30 augusti 2012 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

PrognosMedCap: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2012/2013 en nettoomsättning om 79,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 6,1%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 4,8 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 6,0%.

XCounter: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 23 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 134%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -1,3 MSEK motsvarande en  rörelsemarginal om -5,6%.

Trigon Agri: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 118,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 276,2%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 191,6 MSEK vilket motsvarande en rörelsemarginal om 161,3%.