UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - CONS, ALNX, MOB, SJR

09:17 / 27 augusti 2012 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

PrognosConsilium: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 242,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 1%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 10,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 4,5%.

Allenex: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 12/13 en nettoomsättning om 30 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 25%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 6,6%.

Moberg Derma: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 22,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 180%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 2,6 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 4,7 %.

SJR: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 57,8MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 6,4%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 7%.