UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - CAT, MEAB, FPAR, MABI, SHEL, FPIP, OPUS, KAN, RUSF, HIFA, PRIC, SEAM, DONE, ZETA, NSP

09:16 / 22 augusti 2012 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

PrognosCatella: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 218,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 3%.Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 2,5%.

Malmbergs elektriska: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 116,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 4,9% .Rörelseresultatet förväntas uppgå till 6,8 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 5,9%.

FastPartner: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 hyresintäkter på  160,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 41,7%. Driftnetto förväntas uppgå till 109,3 MSEK. motsvarande en överskottsgrad om 68,3%.

Mabi Rent: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 41,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 10%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,7 MSEKmotsvarande en rörelsemarginal om 13,7%.

Shelton petroleum: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 24,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 423%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 7,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 30,7%.

Formpipe: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 28,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 3%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 4,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 15%.

Opus: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 101,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt med 75%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 5%.

Kancera: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 1,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 10%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -5,3 MSEK.

RusForest: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 188,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 60%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -38,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om -20,2%.

Hifab: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 107 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 8,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 7,6%.

Pricer: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 155,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 8%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 16,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 10,5%.

Seamless: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 33,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 137%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -4,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om -12,5%.

Done: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 49,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 6%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 11,5%.

ZetaDisplay: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 13,6 MSEK vilket motsvarar en minskning med 5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -1,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om -10,%.

Nordic Service Parters: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om  180,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 18%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 7,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om -4,4%.