UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - BEIA, PHON, PIL, PROB, TAGM, IVSO

09:12 / 15 augusti 2012 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Prognos

Beijer Alma: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 753,4, MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 1,3%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 112,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 14,9%.

Phonera: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 102 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 2,5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 11,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 10,9%.

Pilum: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 80,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 3%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 2,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 2,6%.

Probi: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 28 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 16,4%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 4,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 17,4%.

Tagmaster: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 13,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 2,5 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 5,4%.

INVISIO Communication: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 10,2 MSEK vilket motsvarar en minskning med 5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 4,6 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 45%.