UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Insiderförsäljningar i flera småbolag

13:12 / 27 augusti 2012 Article

Fokusbild_insider_pushVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

I Diös har styrelseordförande Bob Persson sålt ytterligare 335 000 aktier till ett värde av 11,6 miljoner kr.

I Global Health Partner har styrelseledamoten Lottie Svedenstedt köpt 130 000 aktier. Utöver detta är det värt att notera att bolagets nya VD Marianne Alexandersson Dicander sedan tidigare äger 20 000 aktier.

I Vostok Nafta har William Lundin från ledningsgruppen sålt 15 000 aktier.

ReadSoft har ekonomichefen Jan Bertilsson vid två tillfällen sålt totalt 6650 aktier.

eWork har IT-chefen Nils Keife sålt 4740 aktier

Addtech är trenden med insiderköp fortfarande intakt. Vice Affärsområdeschefen för Life Science Göran Hagsten har köpt 700 aktier.

I Proact har styrelseordförande Anders Hultmark sålt 200 000 akiter motsvarande 19,7 miljoner kr. Jason Clark VD för Proact Storbritannien har däremot köpt 92 000 aktier.

I Bringwell fortsätter styrelseledamoten Jon Jonsson vara aktiv. Han har köpt ytterligare 216 525 aktier och hans totala innehav är 7 597 806 aktier.