UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Insideranalys av börsens mindre och medelstora bolag ger blandade signaler

14:04 / 13 augusti 2012 Article

InsideranalysVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

I Systemair har styrelseledamoten Jürgen Zilling sålt ytterligare 1900 aktier.

I Byggmax har inköpschefen Pär Pettersson sålt 8000 aktier.

I Midsona har insiders forsatt köpa aktier. CFO Lennart Svensson har köpt ytterligare 3000 akttier och styrelseledamot Johan Wester har köpt ytterligare 21 827 aktier.

I ReadSoft har juristen Lars Hörberg sålt ytterligare 3756 aktier.

I eWork har försäljningschefen Magnus Eriksson sålt 4950 aktier.

I Boule Diagnostics har Andy Swanson som är VD för dotterbolaget CDS sålt ytterligare 365 aktier.

I Arcam har styrelseledamoten Jan Barchan köpt 625 aktier.

I Addtech är trenden med insiderköp fortfarande intakt. Affärsområdeschefen Håkan Franzén har köpt 1200 aktier och ekonomichefen Eva Meisner har köpt 120 akiter.

I Seamless fortsätter insiders att öka sina innehav. IR-ansvarige Michael Malmquist har blivit medlem i ledningsgruppen och därmed insynregistrerad. Utöver det har VD Peter Fredell löst en stor optionspost på 1 137 750 aktier av ett värde till 15,6 miljoner kr. Även Emil Wikström som är affärsområdesansvarig för SEQR har löst en optionspost på 51 250 aktier.

I Studsvik forsätter styrelseledamoten Malte Edenius att köpa aktier. Han har ökat innehavet med ytterligare 5000 aktier.

I Bringwell har styrelseledamoten Jon Jonsson köpt 700 000 aktier, värt att notera att han sålde 75 000 akiter samma dag.

I MedCap har investeringsansvarige David Jern sålt 1 000 000 aktier till ett värde av 1,8 miljoner kr. Samtidigt har styrelseordförande Bengt Julander köpt ytterligare 10 000 aktier.