UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Viss sommaraktivitet bland småbolagens insiders

13:01 / 2 juli 2012 Article

InsideranalysVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

I FormPipe har bolagets VD och CFO utnyttjat möjligheten att köpa ytterligare teckningsrätter över marknaden inom ramen för den pågående företrädesemission som avslutas idag. Totalt äger VD nu 512 179 teckningsrätter och CFO 440 000 teckningsrätter. Varje teckningsrätt berättigar dessa två herrar att köpa en ny aktie på 3,40 kr.

I ITAB Shop Koncept fortsätter ledande befattingshavare att köpa konvertibler i bolaget.

I MedCap har en rad ledande befattningshavare och styrelsemedlemmar tecknat totalt 4,8 miljoner nya aktier i bolaget. VD Karl Tobiesson, som tecknade 3 miljoner av dessa aktier, kontrollerar nu privat och via bolag totalt 7,2 miljoner aktier motsvarande knappt 6 procent av kapitalet i bolaget.

I Sotkamo Silver har bolagets VD Timo Lindborg köpt ytterligare 25 000 aktier i bolaget

I Image Systems så fortsätter styrelseordförande och storägare Thomas Wernhoff att ackumulera aktier. Sedan föregående insideranalys har han ökat sitt innehav vid två tillfället med ytterligare totalt 560 000 aktier.

I Boule Diagnostics har Andy Swanson, som ingår i bolagets ledningsgrupp, sålt totalt 10 000 aktier. Hans innhav uppgår efter transaktionen till 159 539 aktier.

I Phonera fortsätter bolagets VD att succesivt minska sitt innehav. Hans totala innehav uppgår nu till 25 107 aktier.