UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - SVED, NOLA, ARCM, SVIK, PROF, NOBI, BWL, MSON

09:32 / 19 juli 2012 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

PrognosSvedbergs: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 115,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 2,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 14,8 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 12,8%.

Nolato: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 928,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 21,1% . Rörelseresultatet förväntas uppgå till 68,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 7,4%.

Arcam: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 24,3 MSEK vilket motsvarar en minskning om 10,5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -2,1 MSEK.

Studsvik: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 301,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 4,1%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 8,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 2,7%.

ProfilGruppen: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 243,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 3,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 11,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 4,7%.

Nobia: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 3416,6 MSEK vilket motsvarar en minskning om 4%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 85,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 2,5%.

Midsona: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 259,4 MSEK vilket motsvarar en minskning om 6,7%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 12,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 4,8%.