UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - PACT, PART, DUNI, BONG, VITR, FPIP

09:19 / 12 juli 2012 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

PrognosProact: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 673,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 10,2%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 28,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 4,2%.

PartnerTech: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 584,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 4,0% . Rörelseresultatet förväntas uppgå till 19,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 3,4%.

Duni: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 969,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 1,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 87,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 9,0%.

Bong: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 724,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -3,0% . Rörelseresultatet förväntas uppgå till 13,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 1,9%.

Vitrolife: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 103,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 17,9%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 9,6 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 9,3%.

FormPipe: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 28,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 3,0% . Rörelseresultatet förväntas uppgå till 4,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 15,0%.