UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - ITAB, DIOS, LJGR

09:48 / 9 juli 2012 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

PrognosITAB Shop Concept: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 735,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 12,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 33,8 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 4,6%.

Diös: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 hyresintäkter om 333,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 121,2%. Driftnettot förväntas uppgå till 210,0 MSEK motsvarande en överskottsgrad om 62,9%.

Atrium Ljungberg: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 hyresintäkter om 464,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 18,0%. Driftnettot förväntas uppgå till 300,9 MSEK motsvarande en överskottsgrad om 64,8%.