UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - GHP, ADDT, VIT, PREC

10:01 / 16 juli 2012 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

PrognosGlobal Health Partner: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 192,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 6,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 8,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 4,5%.

AddTech: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 12/13 en nettoomsättning om 1272,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 3,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 106,8 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 8,4%.

Vitec: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 99,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 6,2%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 12,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 12,2%.

Precise Biometrics: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 7,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 30,0% . Rörelseresultatet förväntas uppgå till -6,9 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal