UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - ELAN, HMS

10:41 / 11 juli 2012 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

PrognosElanders: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 482,0MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 11,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 26,0 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 5,4%.

HMS Networks: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 101,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 5,0% . Rörelseresultatet förväntas uppgå till 18,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 17,9%.