UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - CEVI, UFLX, CSN, RSOF, BMAX

10:00 / 17 juli 2012 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Prognos

 

CellaVision: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 43,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 3,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 11,7%.

Uniflex: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 394,8 MSEK vilket motsvarar en minskning med 2,8%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 9,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 2,4%.

Cision: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 249,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 3%. Rörelseresultatet rensat för engångsposter förväntas uppgå till 34,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 13,9%.

ReadSoft: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 191,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 18,3%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 24,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 12,9%.

Byggmax: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 1022,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 13,7%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 105,6 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 10,3%.