UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Flertalet insidertransaktioner kopplade till nyemissioner och incitamentsprogram

09:52 / 16 juli 2012 Article

InsideranalysVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

MedCap har sju insynregistrerade personer, både anställda och styrelsemedlemmar, tecknat aktier i samband med ett optionsbaserat incitamentsprogram. Utöver detta har styrelseordförande och huvudägare Bengt Julander ackumulerat 67 600 aktier i marknaden så sent som förra veckan.

I FormPipe har fem insynsregistrerade medarbetare (utöver VD Christian Sundin) tecknat aktier i samband med den nyligen avslutade nyemissionen.

I BioGaia har flertalet medarbetare tecknat aktier i samband med ett optionsbaserat incitamentsprogram.

I Addtech har Eva Meisner, Vice VD, ökat sitt innehav med 120 aktier.

I Avonova har en så kallad sammanläggning av aktier genomförts (omvänd split) vilket gjort att insynsregistrerades antal aktier minskat i samma utsträckning som det totala antalet aktier i bolaget, deras procentuella ägande är därmed oförändrat.

I eWork har Nils Keife, IT-chef, sålt 4000 aktier.

I Seamless har styrelseordföranden Gunnar Jardelöv införskaffat 3000 nya aktier.

I Systemair har styrelseledamoten Jürgen Zilling köpt totalt 2500 aktier i två separata transaktioner.

I Sotkamo Silver har bolagets VD Timo Lindborg registrerat flertalet transaktioner hänförliga till den nyligen avslutade nyemissionen.

I Image Systems har styrelseledamoten Ingemar Andersson tagit rygg på sin styrelserdförande och köpt aktier vid tre separata tillfällen.