UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bolag - XCounter

15:09 / 26 juni 2012 Article

XCounter utvecklar direktkonverterande och fotonräknande röntgendetekorer för röntgenbilder inom dentala, medicinska och industriella områden. Bolagets patenterade teknik ger betydligt bättre bildkvalitet med minimal stråldos jämfört med dagens alternativ.

Klicka här för att lära dig mer om bolagets verksamhet

Klicka här för historiska nyckeltal och kvartalsvisa prognoser

Klicka här för att se en videointervju med bolagets VD

om_bolaget