UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bolag - Crown Energy

14:31 / 19 juni 2012 Article

Crown Energy är ett svenskt bolag med verksamhet inom prospektering och förädling av olje- och gasprojekt i underexploaterade områden. I ett initialt skede ligger bolagets huvudsakliga geografiska fokus på Afrika. Värdetillväxt skapas genom att utveckla tillgångar i tidiga faser tills de är redo att överlåtas till en större aktör inom olje- och gasindustrin.

Klicka här för att lära dig mer om bolagets verksamhet

Klicka här för en genomgång av bolagets senaste kvartalsrapport

Klicka här för att se en videointervju med bolagets VD

om_bolaget