UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Insidertransaktioner bland börsens mindre och medelstora bolag

14:54 / 18 juni 2012 Article

InsideranalysVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hurinsynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Firsth North samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

I Arcam fortsätter insidertrenden att vara tydligt positiv. Styrelseledamoten Henrik Hedlund har under maj fortsatt att köpa aktier i omgångar. Totalt äger han just nu 86 958 aktier motsvarande ungefär2,3% av kapitalet. Ett par ledande befattningshave inklusive VD Magnus René har dessutom förvärvat teckningsoptioner i bolaget.

I Image Systems fortsätter den nya storägaren Thomas Werhoff att visa att han tror på bolaget genom att succesivt uttöka sitt ägande som nu uppgår till totalt 20 020 189 stycken aktier.

I Nordic Service Partner har Jeppe Droob vid flera tillfällen under Juni fortsatt att köpa aktier. Just nu uppgår hans innehav till knappt 1,6% av kapitalet. Större ägare Henrik Hedman agerar dock i motsatt riktning och har minskat sitt innehav med 14 000 aktier i slutet av maj.

I början av juni köpte Global Health Partners styrelseledamot Carsten Browall 140 000 aktier i bolaget till ett värde om cirka 700 000 kr.

I FormPipe kan vi notera att flera ledande befattningshavare förvärvat teckningsoptioner i bolaget i slutet av maj. Detta gäller även bemanningsbolaget Uniflex.

I Duni har bolagets VD Fredrik Von Oelreich köpt aktier under maj/juni vilket han också gjorde under samma tidpunkt förra året. En gissning skulle kunna vara att denne väljer att återinvestera sin utdelning i bolaget. Totalt äger nu von Oelreich 220 014 aktier till ett värde om drygt 11 MSEK.

I Studsvik börjar det kännas lite tjatigt men vi kan återigen konstatera att Malte Edenius fortsätter sin gedigna köpräd som startades i april 2011. Ett batteri av mindre köp under det senaste dryga året har tagit Edenius upp till ett ägande om totalt knappt 2,1% av kapitalet.

I BioGaia har styrelseledamoten Paula Zeilon utnyttjat den senaste tidens kursfall och förvärvat sina 1 000 första aktier i bolaget.

I AddTech har Vice VD Anders Claesson utökat sitt ägande med 1000 aktier till totalt 57 976 aktier.

I HMS Networks fortsätter bolagets största ägare Investmentbolaget Latour att förvärva aktier, denna gång totalt 35 605 aktier i slutet av maj.

I slutet av maj ökade styrelseordföranden Mikael Ekdahl sitt ägande i kuvert- och förpackningsbolaget Bong med 50% från 40 000 till 60 000 aktier.