UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - SHEL, SJR, DELT, CONS, SECT

09:30 / 21 maj 2012 Article

PrognosUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Shelton Petroleum: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 22,6 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 13,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 59,1%.

SJR: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 62,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 16,9%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 7,0 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 11,2%.

Deltaco: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 109,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 6,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 5,2%.

Consilium: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 218,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 1,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 4,6 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 2,1%.

Sectra: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 205,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -10,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 13,0 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 6,3%.