UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - PHON, NSP, AQER, NIS, ELV, EMP

10:13 / 9 maj 2012 Article

PrognosUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Phonera: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 101,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 3,8%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 10,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 10,1%.

Nordic Service Partners: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 150,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 10,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -3,3 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.

Aqeri: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 11,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -20,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -1,4 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.

Nischer: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 88,3 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 3,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 4,2%.

Elverket Vallentuna: Remium analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 127,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -15,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 6,9 MSEK motstvarande en rörelsemarginal om 5,4%.

Empire: Remium analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 20,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 17,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,8 MSEK motstvarande en rörelsemarginal om 3,9%.