UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - OPCO, LAGR, INDT, ELAN, MROX, BRE2, MSC

09:04 / 2 maj 2012 Article

PrognosUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Opcon: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 145,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 16,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -5,8 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.

Lagercrantz: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 567,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 3,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 42,6 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 7,5%.

Indutrade: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 1936,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 6,6%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 213,0 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 11,0%.

Elanders: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 467,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 5,5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 21,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 4,5%.

MediRox: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 6,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 10,0 % . Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 27,6%.

Bredband2: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 54,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 14,0 % . Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 3,5%.

MSC Konsult: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 10,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 15,0 % . Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 2,5%.