UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - G5, ATEL, ZETA, TAGR

10:05 / 14 maj 2012 Article

PrognosUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

G5 Entertainment: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 16,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 70,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 32,0%.

AllTele: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 220,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 95,5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 6,0 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 2,7%.

ZetaDisplay: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 14,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 10,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -1,3 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.

Trigon Agri: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 168,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 326,7%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -50,2 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.