UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - DIBS, SAGA, MSON

09:04 / 3 maj 2012 Article

PrognosUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

DIBS Payment Services: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 40,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 14,3%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 7,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 18,5%.

Sagax: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 hyresintäkter om 214,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 16,3%. Driftnettot förväntas uppgå till 184,2 MSEK motsvarande en överskottsgrad om 85,7%.

Midsona: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 299,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 1,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 12,6 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 4,2%.