UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - CAT, OPUS, KAN, RUSF

12:54 / 23 maj 2012 Article

PrognosUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Catella: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 147,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 7,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -9,2 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.

OPUS Prodox: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 107,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 73,7%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,8 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 5,4%.

Kancera: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 1,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 75,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -2,7 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.

RusForest: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 146,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 60,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -39,0 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.