UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - BIOG, SDAB, GENI, HIFA, ALNX, PIL

09:10 / 7 maj 2012 Article

PrognosUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

BioGaia: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 90,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 30,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 29,8 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 32,8%.

Seamless: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 33,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 317,6%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -5,2 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.

Generic: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 39,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 15,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 3,6%.

Hifab: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 108,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 10,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 4,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 4,1%.

Allenex: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 21,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 4,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 5,0%.

Pilum: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 58,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 7,0% . Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,6 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 2,8%.