UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - ADDT, CTT, ITAB, HEDS, ELEC, JLT

09:18 / 8 maj 2012 Article

PrognosUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Addtech: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 1234,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 4,3%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 106,6 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 8,6%.

CTT Systems: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 34,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 70,0 % . Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 5,5 %.

ITAB Shop Concept: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 890,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 26,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 42,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 4,7%.

Hedson Technologies: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 69,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 2,5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 7,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 10,8%.

Electra: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 236,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 9,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 4,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 1,9%.

JLT Mobile Computers: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 26,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 15,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -0,3 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.