UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Köpsugna insiders bland börsens mindre och medelstora bolag

13:49 / 14 maj 2012 Article

Insideranalys

Varannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hurinsynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Firsth North samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

I Boule Diagnostics har närstående till styrelseledamoten Britta Dalunde köpt 100 aktier den 26:e april.

I CellaVision har flertalet insidertransaktioner ägt rum under april och maj månad. Bland annat har VD Yvonne Mårtensson köpt ytterligare 5 000 aktier genom bolag.

I MedCap är de insynsregistrerade personerna fortsatt aktiva. Huvudägare tillika styrelseordförande Bengt Julander har under 2012 köpt aktier i ett flertal omgångar och totalt uppgår insiderköpten under 2012 till 881 334 aktier. Bengt Julanders senaste transaktion ägde rum i fredags då han köpte 465 983 aktier. Även styrelseledamoten Anders Hansen har varit aktiv på köpsidan. Under 2012 har han till dags dato köpt 58 569 aktier i det egna bolaget. Slutligen har även Christer Ahlberg, styrelseordförande i MedCaps dotterbolag Unimedic, köpt aktier i bolaget. Den 9:e maj köpte Christer Ahlberg 69 400 aktier vilket innebär att hans totala innehav nu uppgår till 310 000 aktier.

I Studsvik har Malte Edenius och Lars Engström stått för insideraktiviteten under den senaste perioden. Under april och maj har Malte Edenius köpt 7 000 aktier medan Lars Engström har köpt 4 900 aktier.

I Addnode har styrelseledamot Eva Listi köpt 1 500 aktier den 30:e april.

I Elos har största ägare Venova AB köpt aktier under maj månad. Sammantaget har Venova AB utökat sitt ägande i Elos med 1 170 aktier.

I Proact har tre olika insynsregistrerade personer varit aktiva under maj. Erik Pedersen, Vice VD i ett av Proacts dotterbolag, köpte 1 060 aktier i början av maj. CFO Jonas Persson köpte 700 aktier medan Catharina Bergström köpte 180 aktier.

I Allenex har forsknings- och utvecklingschefen Håkan Hall köpt 5 000 aktier.

I Beijer Alma har styreleledamot Carina Andersson köpt 750 aktier.

I Nobia har styrelseledamot Fredrik Palmstierna köpt 50 000 aktier genom bolag. Han äger sedan tidigare 201 000 aktier under eget namn.

I WeSC har redovisningschefen Roger Sacklén sålt 1 500 aktier i två omgångar.

I Vinovo har VD David Malmström köpt 3 600 aktier i två omgångar. Även Ari Ahlgren, VD i ett dotterbolag, har köpt ytterligare aktier. Han köpte sina första aktier äger nu 10 000 aktier samt 10 000 optioner.

I Trygga Hem har styrelseordförande Lisbeth Gustafsson köpt 10 000 aktier i det egna bolaget. Hennes ägande uppgår nu till 40 940 aktier i det egna bolaget. Även styrelseledamot Thord Wilkne köpte 14 000 aktier i Trygga Hem under maj månads början.