UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Fortsatt kräftgång för småbolagen

09:34 / 4 maj 2012 Article

Remium AB är ägare till aktieindexet Remium Small Cap Index Sweden (RSX). Syftet med RSX är att spegla marknadsutvecklingen av Small Cap-bolag noterade på Stockholmsbörsen, NGM, First North och Aktietorget.

Varje fredag publicerar vi en veckojämförelse (torsdag till torsdag) mellan RSX och OMXS30, vilket är ett index på Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag. Detta gör vi för att ge en kontinuerligt uppdaterad bild av hur aktierna i de mindre bolagen presterar i jämförelse med de större.

rsx20120504

RSX får se sig utklassat av OMXS30 under den gågna veckan. Medan RSX uppvisade en utveckling om 0,3 % steg OMXS30 med hela 2,4 % vilket innebär en skillnad på 2,1 procentenheter indexen emellan. Även på en månads sikt är det OMXS30 som gått bäst, dock uppvisar både de mindre och de större bolagen här en negativ utveckling. Sedan årsskiftet är dock rollerna ombytta och RSX uppvisar en positiv utveckling om hela 10,1 %. Den stora kursuppgången skedde endast under årets två första månader och därefter har utvecklingen i stort varit negativ.