UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Småbolagen tappar kortsiktigt

09:45 / 13 april 2012 Article

Remium AB är ägare till aktieindexet Remium Small Cap Index Sweden (RSX). Syftet med RSX är att spegla marknadsutvecklingen av Small Cap-bolag noterade på Stockholmsbörsen, NGM, First North och Aktietorget.

Varje fredag publicerar vi en veckojämförelse (torsdag till torsdag) mellan RSX och OMXS30, vilket är ett index på Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag. Detta gör vi för att ge en kontinuerligt uppdaterad bild av hur aktierna i de mindre bolagen presterar i jämförelse med de större.

rsx20120413

Under veckan som gått har de större bolagen utvecklats hela 2,4 procentenheter bättre än småbolagen. Även på en månad sett uppvisar OMXS30 en bättre kursutveckling då nedgången för de mindre bolagen varit något större. Sedan årsskiftet är det dock fortsatt de mindre bolagen som dominerar även om skillnaden indexen emellan har krympt. Sedan årets början skiljer det nu 5 procentenheter till de mindre bolagens fördel.