UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Småbolagen står emot nedgången bättre än de större

10:08 / 20 april 2012 Article

Remium AB är ägare till aktieindexet Remium Small Cap Index Sweden (RSX). Syftet med RSX är att spegla marknadsutvecklingen av Small Cap-bolag noterade på Stockholmsbörsen, NGM, First North och Aktietorget.

Varje fredag publicerar vi en veckojämförelse (torsdag till torsdag) mellan RSX och OMXS30, vilket är ett index på Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag. Detta gör vi för att ge en kontinuerligt uppdaterad bild av hur aktierna i de mindre bolagen presterar i jämförelse med de större.

rsx20120420

Både de större och de mindre bolagen har fallit under veckan som gått, dock har de mindre bolagen klarat sig något bättre då det skiljer 0,3 procentenheter till deras fördel. Medan de större bolagen har fallit hela 7,1 procent under den senaste månaden har småbolagen klarat sig betydligt bättre med en nedgång på 3,1 procent. Sedan årsskiftet sett ser vi en uppgång för bägge indexen men även här är det de mindre bolagen som drar det längsta strået med en uppgång om totalt 10,8 procent, att jämföra med OMXS30 som stigit 5,4 procent.