UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - VITR, LJGR, UNI, FPIP, IVSO, SMAQ, ELN

09:11 / 18 april 2012 Article

PrognosUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Vitrolife: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 103,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 18,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 11,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 10,8%.

Atrium Ljungberg: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 hyresintäkter om 457,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 9,2%. Driftnettot förväntas uppgå till 281,2 MSEK motsvarande en överskottsgrad om 61,5%.

Uniflex: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 353,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 0,8%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 11,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 3,2%.

FormPipe: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 32,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 10,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 7,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 21,9%.

Invisio Communications: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 9,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 2,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -5,7 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.

Smarteq: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 14,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 5,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -0,2 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.

Ellen: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 5,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 25,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -0,3 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.