UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - SVIK, RSOF, EOLU, FPAR, DONE, POOL, PROB, VBG, MEAB, BOUL

09:40 / 25 april 2012 Article

PrognosUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Studsvik: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 293,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -1,3%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 8,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 2,9%.

ReadSoft: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 161,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 14,1%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 6,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 3,9%.

Eolus Vind: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 546,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 42,5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 48,0 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 8,8%.

FastPartner: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 hyresintäkter om 151,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 29,4%. Driftnettot förväntas uppgå till 94,9 MSEK motsvarande en överskottsgrad om 62,7%.

Done: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 49,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 13,0% . Rörelseresultatet förväntas uppgå till 6,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 12,6%.

Poolia: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 282,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -0,4%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 6,0 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 2,1%.

Probi: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 30,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 25,8%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 7,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 23,9%.

VBG Group: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 320,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -0,4%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 45,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 14,1%.

Malmbergs Elektriska: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 134,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 5,2%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 18,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 13,7%.

Boule Diagnostics: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 65,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 3,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 4,8 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 7,4%.