UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - PAR, PRIC, AWP, SINT, BEIA, EMP, SVED, THEM, CEVI

09:09 / 24 april 2012 Article

PrognosUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

PA Resources: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 591,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 1,4%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 226,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 38,3%.

Pricer: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 123,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 11,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 12,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 10,0%.

Arise Windpower: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 67,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 64,3%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 23,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 34,5%.

SinterCast: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 10,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 16,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 13,9%.

Beijer Alma: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 742,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 3,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 107,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 14,4%.

Empire: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 20,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 17,0% . Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,8 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.

Svedbergs: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 123 MSEK vilket motsvarar en neutral tillväxt . Rörelseresultatet förväntas uppgå till 17,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 13,9%.

Trygga Hem: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 17,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 17,0 % . Rörelseresultatet förväntas uppgå till 2,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 13,0 %.

CellaVision : Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 35,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 15,0 % . Rörelseresultatet förväntas uppgå till 3,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 11,0%.