UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - CSN, PART, PREC, SENS, NOLA, VINO

09:16 / 23 april 2012 Article

PrognosUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Cision: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 243,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -2,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 36,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 15,0%.

PartnerTech: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 604,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 3,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 19,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 3,3%.

Precise Biometrics: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 4,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 30,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -8,9 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.

Sensys Traffic: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 8,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -8,4%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -7,2 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.

Nolato: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 753,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -0,8 % . Rörelseresultatet förväntas uppgå till 47,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 6,3%.

Vinovo: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 141,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 10,7 % . Rörelseresultatet förväntas uppgå till 6,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 4,6%.