UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - ANOD, DUNI, PLED, BWL, GHP, NOBI, MABI, KILS

09:14 / 26 april 2012 Article

PrognosUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Addnode: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 358,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 6,4%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 29,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 8,2%.

Duni: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 884,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 2,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 79,6 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 9,0%.

Bringwell: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 199,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 5,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 24,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 12,2%.

Global Health Partner: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 intäkter om 187,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 5,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 10,0 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 5,3%.

Nobia: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 3078,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -4,0% . Rörelseresultatet förväntas uppgå till 30,8 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 1,0%.

Mabi: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 38,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 10,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 4,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 11,1%.

Kilsta Metallvärden: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 19,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 30,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 2,7%.