UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - 3L, HMS

13:40 / 17 april 2012 Article

PrognosUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

3L System: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 26,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 12,4%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 1,8%.

HMS Networks: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 94,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 3,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 15,8 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 16,8%.