UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bolag - Elverket Vallentuna

14:36 / 17 april 2012 Article

Elverket är den sammanfattande benämningen på Elverket Vallentuna AB och dess dotterbolag Elverket Vallentuna El AB. Koncernens verksamhet består av dels en elhandelsdel; Elverket Vallentuna El AB, vilken står för omkring tre fjärdedelar av koncernens omsättning, samt en nätdel; Elverket Vallentuna AB.

Klicka här för att lära dig mer om bolagets verksamhet

Klicka här för kvartalsvisa nyckeltal och prognoser

Klicka här för att läsa en intervju med bolagets VD

 

om_bolaget