UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Insideranalys v. 15

13:05 / 10 april 2012 Article

Insideranalys

Varannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hurinsynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Firsth North samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

I ITAB Shop Concept har styrelseledamot tillika större innehavare Johan Rapp konverterat sina innehav av ITABs konvertibel 2008 till aktier.  Ökningen av antalet B-aktier för Rapps räkning uppgår till 841 418 stycken.

I Lagercrantz har Henrik Ekelund köpt 6 100 aktier i totalt 6 olika omgångar. Eklunds totala innehav uppgår nu till 11 733 aktier. Vidare har även VD tillika styrelseledamot Jörgen Wigh köpt 1 778 A-aktier. Wighs totala innehav uppgår nu till 16 562 aktier. (Notera att detta är A-aktier, Wighs innehav i B-aktier uppgår till 67 600 aktier).

I Image Systems har Mikael Jacobsson betalat för tecknad aktie motsvarande 3 650 000 aktier. I samband med emissionen som genomförts har Jacobsson även tecknat 2 037 736 aktier.

I MedCap har styrelseledamot Anders Hansen köpt 14 835 aktier. Hansens totala innehav uppgår nu till 337 991 aktier.