UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Småbolagens relativa uppgång har avtagit

13:10 / 2 mars 2012 Article

Remium AB är ägare till aktieindexet Remium Small Cap Index Sweden (RSX). Syftet med RSX är att spegla marknadsutvecklingen av Small Cap-bolag noterade på Stockholmsbörsen, NGM, First North och Aktietorget.

Varje fredag publicerar vi en veckojämförelse (torsdag till torsdag) mellan RSX och OMXS30, vilket är ett index på Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag. Detta gör vi för att ge en kontinuerligt uppdaterad bild av hur aktierna i de mindre bolagen presterar i jämförelse med de större.

rsx20120302

OMXS30 har för första gången på åtskilliga veckor utvecklats bättre än RSX under den gångna veckan. På månadsbasis och sedan årsskiftet sett fortsätter dock RSX att utmärka sig med en positiv skillnad om 0,3 procentenheter respektive 6 procentenheter jämfört med OMXS30.