UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Småbolagen faller mer än OMXS30

10:38 / 9 mars 2012 Article

Remium AB är ägare till aktieindexet Remium Small Cap Index Sweden (RSX). Syftet med RSX är att spegla marknadsutvecklingen av Small Cap-bolag noterade på Stockholmsbörsen, NGM, First North och Aktietorget.

Varje fredag publicerar vi en veckojämförelse (torsdag till torsdag) mellan RSX och OMXS30, vilket är ett index på Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag. Detta gör vi för att ge en kontinuerligt uppdaterad bild av hur aktierna i de mindre bolagen presterar i jämförelse med de större.

rsx20120309

Både de större och de mindre bolagen har fallit under veckan som gått där småbolagens nedgång varit av något större magnitud. Sett på en månads sikt har RSX stått stilla medan OMXS30 handlats upp 1,6 procentenheter. Räknat sedan årsskiftet är det dock fortsatt de mindre bolagen som uppvisar en bättre kursutveckling om 15,6 procentenheter, att jämföre med de större bolagens 10,5 procentenheter. På ett års sikt har skillnaden mellan de större och de mindre bolagen blivit något större under den senaste veckan, mycket tack vare att OMXS30 har återhämtat sig från kursfallen den 5:e mars medan de mindre bolagen hade en mindre uppåtrekyl.