UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bolag - Pilum

09:20 / 29 mars 2012 Article

Pilums vision är att vara ett ledande aktör på den globala marknaden för rening av luft, gas och vatten. Pilum erbjuder effektiva och energisnåla lösningar som gör skillnad i vår strävan att hushålla med våra ändliga resurser.

Klicka här för att lära dig mer om bolagets verksamhet

Klicka här för historiska nyckeltal och kvartalsvisa prognoser

Klicka här för att läsa en textintervju med bolagets VD

om_bolaget